رکسینه

تراکنش ناموفق بود

کاربر گرامی

نمایش این صفحه، به معنای

«ناموفق قلمداد شدن پرداخت شما»

می‌باشد…

خرید ناموفق

چنانچه در طول مراحل پرداخت، وجهی از حساب شما کسر شده باشد، مطابق با قوانین بانکی

«حداکثر طی ۷۲ ساعت کاری»

به حساب شما مسترد خواهد شد.

 

درصورت سپری‌شدن این مدت‌زمان و عدم استرداد وجه، با

واحد پشتیبانی

با آیدی تلگرام زیر ارتباط حاصل فرمایید…

 

Telegram : @Sir_HiraD